Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Dëshironi të punoni në mënyrë të pavarur në Zvicër dhe të filloni biznesin tuaj?

Kalimi nga një punë e sigurt në vetëpunësim është financiarisht i rrezikshëm dhe përfshin disa formalitete. Megjithatë, ia vlen nëse mund ta realizosh ëndrrën tënde për vetëpunësim. 

Të punosh në mënyrë të pavarur do të thotë:

 • Ju punoni në emrin tuaj në llogarinë tuaj
 • Ju jeni të pavarur nga një punëdhënës
 • Ju mbani rrezikun tuaj ekonomik

Biznesi juaj i ardhshëm do të jetë, për shembull:  Ju jeni të vetëpunësuar në një profesion liberal, p.sh. si:
 • Një kompani tregtare
 • Një kompani prodhuese
 • Një ofrues shërbimi
 • Çdo tregti tjetër

 • Doktor
 • Avokat
 • I besuari
 • Arkitekt

Si duhet të punoni në mënyrë të pavarur dhe të filloni biznesin tuaj?

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me formalitetet e sakta të lejes (ku saktësisht për të aplikuar, cili formular, sa kohë duhet, etj.), ju lutemi kontaktoni autoritetin kompetent në Kantonin e ShënGallenit.

 

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ