Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Për të praktikuar hobin tuaj së bashku me të tjerët, ju mund të merrni pjesë në një shoqatë / klub.

Verein  mund të ndjekësh hobin tënd të preferuar dhe të bësh lehtësisht miq të rinj. Fëmijët gjithashtu mund të marrin pjesë atje në një moshë shumë të vogël. 

Si anëtar , ju paguani një tarifë vjetore.

Në çdo komunë ka Vereine shumta. Zbuloni në Internet ose në zyrën e bashkisë se çfarë ofertash janë në dispozicion në zonën tuaj.

 

Vereine për të gjitha interesat dhe hobitë: