Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Në Zvicër, shumë profesione kërkojnë njohjen e diplomës së huaj.

Disa profesione rregullohen në Zvicër. Në varësi të profesionit, ju do të keni nevojë për disa aftësi dhe kualifikime dhe një çertifikatë të njohur edukimi për të punuar në këtë profesion.

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni Pikën SBFI Pika e kontaktit do t'ju informojë për:

- ushtrimin e një profesioni me diplomë të huaj
- autoritetet kompetente për njohje
- rregullimin e profesioneve
- Certifikata për autoritetet e huaja

Kontakt

Kontaktoni SBFI direkt nëpërmjet formularit zyrtar të kontaktit.

Ju do të përcilleni në autoritetin e duhur nëse keni nevojë për njohje për diplomën tuaj.

Çfarë është saktësisht njohja dhe kur kërkohet?

Video e Departamentit Federal të Punëve të Jashtme (FDFA)

Vështrim i përgjithshëm i sistemit arsimor zviceran

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ