Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Shëndeti nuk do të thotë vetëm mirëqenie fizike, por edhe mirëqenie mendore.

Shkaqet dhe efektet e sëmundjeve mendore janë të shumta. 

Nëse kujdeseni për shëndetin mendor, do të forconi edhe shëndetin fizik. Megjithatë, gjithmonë mund të ndodhë që ju keni nevojë për mbështetje në një situatë stresuese.

Mos prit derisa të ndihesh më mirë vetëm.

Kërko ndihmë. Shërbimet e këshillimit janë në dispozicion për të rriturit, fëmijët, familjet dhe çiftet.

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ