Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Në Zvicër, mosha e daljes në pension është 65 vjeç për burrat dhe 64 për gratë. Nga viti 2024, mosha e daljes në pension 65 vjeç do të aplikohet për të gjithë.

Ju do të merrni një pension pleqërie nëse:

  • Ju keni dhënë kontribute në AHV  dhe IV për të paktën 12 muaj
  • Ju keni jetuar në Zvicër dhe bashkëshorti juaj ka paguar të paktën dyfishin e kontributit minimal
  • Ju mund të kreditoheni me kredi për arsim ose kujdes për të paktën një vit

Ju do të merrni pensionin e pleqërisë në ditën e parë të muajit në të cilin arrini moshën e pensionit. E drejta për pensionin e pleqërisë skadon në fund të muajit në të cilin vdes pensionisti.

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ