Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Në Zvicër, shumica e njerëzve jetojnë në një apartament me qira. A keni gjetur një apartament dhe tani doni ta merrni me qira?

Nëse keni parë një apartament me qira bosh dhe ju pëlqen, atëherë mund të aplikoni për këtë apartament.

Për të qenë në gjendje të marrë me qira një apartament, pronarja ose pronari i shtëpisë së pari ka nevojë për dokumente të ndryshme nga ju.

Vetëm atëherë mund të përfundoni kontratën e qirasë dhe të transferoheni në apartamentin e ri.

Ja si të nënshkruani një marrëveshje qiraje:

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ