Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Zvicra ka një sistem të mirë-zhvilluar të sigurimeve shoqërore. Të gjithë japin kontributin e tyre në solidaritet: të shëndetshmit për të sëmurët, të rinjtë për të moshuarit, të pasurit për të varfërit apo ata që jetojnë vetëm për familjet.

Sigurimet shoqërore ofrojnë mbrojtje kundër rreziqeve sociale për të gjithë njerëzit që jetojnë dhe punojnë në Zvicër.

Kur paguani primet dhe taksat e sigurimit, jeni të mbrojtur mirë nga:

Sistemi zviceran i pensioneve bazohet në 3 shtylla: 

Parimi me 3 shtylla i Zvicrës

Një film shpjegues nga Pro Senectute Switzerland

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ