Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Ke gjetur një punë. Ja çfarë duhet të dish.

Kontrata e punës

Nëse jeni të punësuar nga një punëdhënës, ju hyni në një kontratë pune. Zakonisht, kontrata e punës hartohet me shkrim, por edhe kontratat verbale janë të pranueshme.

Paga

Ju do të merrni një pagë për punën që bëni.

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ