Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Gjithmonë hidhini mbeturinat siç kërkohet nga bashkia dhe pronari.

Ju mund të gjeni datat dhe kohët e sakta të grumbullimit në "kalendarin e mbeturinave" të komunës suaj të banimit.

Ju do të merrni këtë kalendar mbeturinash çdo vit nga zyra e bashkisë.

Ju gjithashtu mund të gjeni të gjitha informacionet në lidhje me pikat e grumbullimit, vendet e hedhjes dhe hedhjen e mbeturinave në faqen e internetit të komunës suaj të banimit.

Ju gjithashtu mund të hyni në komunën tuaj të banimit direkt këtu:

Mbeturinat dhe riciklimi në Zvicër

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ