Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Përfitoni nga ofertat dhe eventet e shumta për të takuar njerëz të rinj dhe për të mësuar gjermanisht së bashku.

Ka aktivitete të shumta ku mund të socializoheni dhe të bisedoni me njëri-tjetrin në gjermanisht.

Pjesëmarrja në këto aktivitete është e lirë ose pa pagesë dhe e hapur për të gjithë. Gjithashtu do të mësoni shumë informacione të rëndësishme për jetën në kantonin e St.Gallenit.

Ka oferta të hapura në zonën tuaj. Pyetni në zyrën e bashkisë ose në qendrën familjare.

 

Ngjarje dhe oferta në rajonin tuaj:

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ