Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Zvicra ofron kujdes mjekësor të cilësisë së lartë për të gjithë banorët.

Sistemi shëndetësor zviceran funksionon sipas parimit të solidaritetit. Të gjithë personat e siguruar formojnë një komunitet dhe japin një kontribut. Kështu, kujdesi mjekësor është në dispozicion të të gjithëve kur kanë nevojë për të.

Spitalet sigurojnë kujdes të mirë dhe personeli shëndetësor është shumë i trajnuar mirë. Koha e pritjes për pacientët zakonisht është e shkurtër.

Zyrat e kontaktit

Shkruani kodin tuaj postar, në mënyrë që t'ju tregojmë zyrën më të afërt të kontaktit

Kodi Postar /PLZ