Logo hallo.sg.ch
Shënim: Përkthimi i makinës

Shkollimi i detyrueshëm në kantonin St.Gallen zgjat 11 vjet. Pjesëmarrja në shkollë është e detyrueshme dhe pa pagesë.

Të gjithë fëmijët dhe të rinjtë në kantonin e St.Gallenit shkojnë në shkollë. Koha e shkollës përfshin:

  • 2 vjet Kindergarten
  • 6 vjet Primarschule
  • 3 vjet Sekundarstufe I

 

> Sistemi shkollor i St.Gallenit në një vështrim

Mësuesit

Ka mësues të ndryshëm në një klasë. Mësuesi i klasës është pika e parë e kontaktit për të gjitha pyetjet e prindërve nga jeta e përditshme shkollore.
 

Menaxhmenti i shkollës

Menaxhmenti i shkollës drejton shkollën në emër të autoritetit të shkollës. Ajo përfaqëson shkollën në botën e jashtme dhe është përgjegjëse për drejtimin e përditshëm të shkollës. Administrimi i shkollës është pika e kontaktit për nxënësit dhe prindërit e tyre në çështje që nuk mund të diskutohen drejtpërdrejt me mësuesin e klasës ose që kanë rëndësi mbizotëruese.