Logo hallo.sg.ch
Fiiro gaar ah: turjumaad ka mashiinka

Xaalado badan waxaad u baahan tahay ruqsad, haddii aad dooneyso in aad ka shaqeyso Switzerland. Ruqsada shaqadu waxey ku saleysan tahay jinsiyadaada iyo nooca shaqada aad u qabaneyso.

Ruqsada shaqo waxaa bixiya Xafiiska Socdaalka,Mararka qaar waa in xafiiska dhaqaalaha iyo shaqaalaha (AWA) isna go'aan ka gaaraa. 

Ka qayb galku waxay ku xiran tahay wadanka aad ka soo jeedo:

Ku noqo Switzerland

filim sharaxaad ah oo uu sameeyay ch.ch

Goob-xiriirka

Geli koodhkaada boostada si aan kuu tusino meesha kuugu dhow ee lagala xiriiri karo.

Koodhkaada boostada / koodhka boostada