Logo hallo.sg.ch
Fiiro gaar ah: turjumaad ka mashiinka

Waxaa jira nidaamyo kala duduwan oo la xiriira qaxootiga, dadka sida ku meel gaarka ah loo galiyay iyo dadka heysto sharciga badbaadada S.

Halka ugu horeysa ee aad kala xiriiri karto waa xafiiska adeegga sooshalka ee degmadaada.

Xafiiska sooshalka degmada aad degan tahay ayaa mas'uul ka ah.

Halkaas waxad ka helaysaa warbixin la xiriira joogistaada iyo la-qabsashada.

Macluumaad ku saabsan nolosha Switzerland

  • Waxyaabaha gaarka ah ee loogu talogalay dadka ee ku jira nidaamka magangalyada ama iyagoo heystay difaaca S
  • waxaa ku jira 18 luqadood 
  • Mowduucyo badan ayaa lagu sharaxay in videos

Goob-xiriirka

Geli koodhkaada boostada si aan kuu tusino meesha kuugu dhow ee lagala xiriiri karo.

Koodhkaada boostada / koodhka boostada